Aktuelt

Ombygging av Sørbudalsveien

Høsten 2018 starter arbeidet med renovering og oppgradering av Sørbudalsveien. Dette vil dermed berøre veiadkomsten til hyttene i Sørbudalen i løpet av vinteren.

Løpende info om veistatus finner du her.