Parkering i Sørbudalen

Parkering i Sørbudalen

Parkering uten avtale er generelt forbudt og vil kunne føre til borttauing. Hver hytte disponerer faste plasser som kan deles om man ikke selv benytter dem for å avhjelpe tilgjengelige plasser. Det er nå også mulig å parkere på ekstra plasser på jordet hos Åkvåg (se nederst på denne siden).

Deling av parkeringsplasser i Sørbudalen

Frivillig ordning for sommeren 2018. For å være med på ordningen må du være registrert som hytte-eier med medlemskap i Sørbudalen Hytte-Eierforening og ha samtykket til ordningen (se liste under) for perioden du ønsker å være med. Biler som parkeres må også være registrert (se liste under). Du kan dele en eller flere parkeringsplasser i ordningen.

De som er med på ordningen må registrere ukene i perioden man har plasser som kan deles med andre. For hver uke registreres det hvilke dager som er ledige eller ikke. Det er mulig å gjøre endringer ettersom behovet endres. For å endre tidligere registreringer må du ta vare på e-postene du mottar som kvittering for hver uke (inneholder link). Endringer bør gjøre minst 24 timer i forveien. Du må sørge for at parkeringsplassen du deler er markert som ledig når den ikke er planlagt benyttet. Din plass må være registrert de dagene du benytter deg av andres plass. Parkeringen gjelder fra kl. 10 til kl. 10 neste dag.

Bilregister (Svar)

Hytter tilknyttet ordningen

Du MÅ være registrert her for avtaleperioden du benytter deg av delte parkeringsplasser. Forleng eventuelt perioden ved å bruke link du mottok på epost eller registrer deg på nytt. Utgåtte registreringer vil etterhvert bli slettet.

Tilslutning Parkeringsordning (Svar)

Leie av parkeringsplass på jordet hos Åkvåg

Sørbudalen Hytte-eier har for 2018 leid 3 plasser på jordet hos grunneier Tormod Åkvåg. Prisen for disse er vedtatt til kr 100 pr døgn. For å benytte disse må du kontakte Erik Simon Fougner på telefon 917 85 101 for å avklare om plassen er ledig. Når det er avklart kan du parkere et ledig sted på jordet og det må da også ligge en lapp lett synlig i frontruten på bilen påskrevet "Sørbudalen Hytte-Eier Forening". Bilen må også være registrert overfor.