Planregulering

Vedtatt reguleringsplan for Sørbudalen

Desember 2017

Risør bystyre har i sak 121/07 den 14.12.17, godkjent reguleringsplan for eiendommen Sørbudal på Åkvåg, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven. Planen regulerer bl.a. til 27 nye og 20 eksisterende hytter, båtplasser, interne veier og parkeringsplasser, område til renovasjonsbu og turstier.

Dokumenter i saken finnes på Risør Kommunes hjemmesider, men er også lagt til under.

For tidligere dokumenter ang reguleringen se også gamle WEB-sider.

Sluttbehandling Detaljreguleringsplan Sørbudal gnr. 3 bnr. 3 Tiltakshaver Steinar Lyberg Plankonsulent Plankontoret Hallvard Homme AS.PDF

Sluttbehandling

Plankart Sorbudalen Desember 2017.pdf

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser Sørbudalen.pdf

Planbestemmelser

2420_RpDr_PLANBESKRIVELSE_Sorbudalen Rev Erling OKT 2017.pdf

Reguleringsplan