Sørbudalen

Hytte-eierforening

Om foreningen

Sørbudalen Hytte-Eierforening er en forening for hytteeiere i Sørbudalen, Risør kommune. Foreningen ble stiftet 7.juli 2012. Alle hytte- og hyttetomte-eiere i Sørbudalen og tilhørende brukere av disse kan være medlem av foreningen. Hver hytte eller tomt har rett til ett stemmeberettiget medlemskap.

Foreningens formål

"Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser vis a vis og i samarbeid med grunneier, kommunen og andre. Foreningen skal verne om og bidra til at området blir et trivelig sted og arbeide for felleskap, likeverdige og gode forhold. Foreningen skal fungere som kontaktpunkt mellom medlemmene og grunneier og koordinere medlemmenes vilkår for bruk av områdets ressurser."

Kontakt oss

Forening adresse:

Sørbudalen Hytte-eierforening

v/Jan Egil MelvikTingstuveien 12F0281 Oslo

 E-post: post@sorbudalen.no

 Web: www.sorbudalen.no

 Kontonummer: 6230.57.14858

 Org.nr.: 998 798 477

Styret

Kaare Granheim (Leder)

kaare@kaaregranheim.no

Styret har for tiden ingen nestleder.

Asbjørn Prøis (Kasserer)

asbjorn@prois.no

Erik Simon Fougner (Revisor)

efougner@online.no

Jan Egil Melvik (Sekretær)

post@sorbudalen.no

Anette Hartz-Bruun (Varamedlem)

anette.hartz-bruun@drmk.no

Jon Håvard Mork (Varamedlem)

jonhmork@hotmail.com
Vedtekter_Sorbudalen hytte-eierforening_19juli2019.pdf

Komiteer/Arbeidsgrupper

Det er 2 komiteer og en arbeidsgruppe som er bemannet slik:

Vei-komite

Komiteleder Erik Simon Fougner (917 85 101, efougner@online.no)

Robert Tunestveit (900 62 170, robert@tunestveit.no)

Torgeir Nørbech (412 08 608, torgeir.norbech@gmail.com)

Sosial komite

Komiteleder Knut B. Engebretsen (900 62 170, knut.b.engebretsen@gmail.com)

Erik Simon Fougner (917 85 101, efougner@online.no)

Christina Engebretsen (970 23 696, christina@friskissvettis.no)

Arbeidsgruppe for omregulering

Komiteleder Geir Andreassen (915 68 197, geir@bislet-ark.no)

Morten E. Johannesen (morten.johannesen@lovenskiold.no)

Jon Håvard Mork (909 47 485, jonhmork@hotmail.com)

Medlemskap

Hvis du ønsker å bli medlem i foreningen, send en e-post til post@sorbudalen.no. Årsavgift betales pr hytte/eiendom og hver enhet kan melde inn så mange medlemmer som man ønsker.

Årlig kontingent som gjelder pr. hytte/eiendom fastsettes på årsmøte (vanligvis i juli).

Betaling av kontigent:

Sørbudalen Hytte-Eierforening, Kontonummer: 6230.57.14858

Årskontingenten betales normalt innen 1. mai (det sendes ut faktura på epost) eller ved innmelding.

En forutsetning for medlemskap i foreningen er at kommunikasjon kan skje via e-post og Internett. Medlemmer må derfor ha en gyldig e-post adresse. Ved endring av e-post adresse må man gi beskjed om dette.

Adkomst Sørbudalen

Fra Oslo: Følg E18 og ta av mot Risør. Ved Bossvik, ta til høyre mot Laget, Fra Laget, følg veien mot Åkvåg. Fortsett veien forbi Åkvåg til Sørbudalen.

Fra Kristiansand: Følg E18 og ta av mot Laget, Fra Laget, følg veien mot Åkvåg. Fortsett veien forbi Åkvåg til Sørbudalen.