Årsmøte 2012

Årsmøte 2012

lagt inn 13. okt. 2009, 02:34 [ oppdatert 28. sep. 2012, 10:13 ]

I henhold til vedtektene skal foreningen holde årlig årsmøte i løpet av tredje kvartal. Dette var det første møtet etter stiftelsen av foreningen. Ut i fra hva som passet for flertallet av medlemmene i forhold til tid og sted ble det valgt å avholde møtet i Oslo.

Tid: Torsdag 13. september 2012, kl. 19.

Sted: Oksenøyveien 80 (Norske Skog), Oslo.

SAKSLISTE

1. Velkommen – Info om stiftelsen av foreningen

2. Valg av møteleder og referent

3. Godkjenning av innkalling

4. Årsberetning 2012 – Gjennomgang av vedtektene

5. Valg av styre

6. Kommunikasjon og arbeidsform innad i foreningen – møter, web-sider mm.

7. Innkomne forslag

a. Forslag om dannelse av ”Vei-komite”

b. Forslag om dannelse av ”Vann og avløps-komite”

c. Forslag om dannelse av ”Sosial komite”

d. Forslag om dannelse av ”Båt og brygge komite”

8. Øvrige saker

9. Fastsettelse av kontigent for 2012/2013

10. Eventuelt

Signert_Protokoll_arsmote2012_SorbudalenHF.pdf
Beretning2012_SorbudalenHytteForening.pdf