Årsmøte 2015

Årsmøte 2015

Tirsdag 14. juli ble det avholdt nytt årsmøte i foreningen. Møtet ble som i fjor holdt på Olinda Brygge ved Kvernkilen i godt sommervær. Det var tilsammen 24 medlemmer som deltok på møtet. Naturlig nok var det ny reguleringsplan for området som ble viet størst interesse.

På møtet ble det valgt nye styremedlemmer:

Kaare Granheim som leder

Inge Olerud som nestleder

Hege Selbekk som varamedlem

Jon Håvard Mork som varamedlem


Dokumenter fra fjorårets årsmøte finner dere her.

Protokoll fra ordinært årsmøte Sørbudalen 2015.pdf
SorbudalenHytteeierforening_Aarsrapport2014_final.pdf
Innkalling_aarsmote2015_SorbudalenHytteeierForening.pdf