Årsmøte 2022

Årsmøte 2022 for Sørbudalen Hytte-eierforening

Møtet ble avholdt fredag 15. juli 2022, Melvik hytte (Åkvågveien 1268), i Sørbudalen


Agenda:


1. Valg av møteleder

2. Valg av referent + 2 til å underskrive protokollen

3. Gjennomgang av foreningens årsmelding og regnskap

4. Innkomne forslag - 0

5. Fastsettelse av kontingent for påfølgende år

6. Vedta foreningens budsjett

7. Valg:

a) Nestleder (for 2 år) - Nåværende: Jonas Evensen Tunestveit

b) Revisor (for 1 år) - Nåværende: Erik Simon Fougner

c) 2 varamedlemmer (for 1 år) - Nåværende: Ole Petter Bjørdal og Jon Håvard Mork

d) Valgkomite - Nåværende: Morten Andersen, Knut Engebretsen og Benedicte Prøis

e) Nåværende leder Kaare Granheim er etter vedtektene ikke på valg, men ønsker av

helsemessige grunner å bli erstattet.


8. Komiteene orienterer/saker til diskusjon

9. Spørsmål og svar

10. EventueltSosial aktivitet etter møtet:

Foreningen stiller med mineralvann og litt snacks. Ta gjerne med noe annet å drikke, kaffe og kake etc. Alkohol er tillatt. Om været tillater det (værforbehold) griller vi og serverer pølser til alle. Ta gjerne med barna.

Årsmeldingen

DocuSign_Innkalling_2022_og_Arsmelding.pdf

Regnskap

Regnskap Sørbudalen 2021.pdf